Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TP-KOM Sp. z o.o.

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

Udostępniane są tutaj informacje jawne o działalności spółki TP-KOM zgodnie z ustawą z 6.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z 2001 r.), w myśl której każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania m.in. osób prawnych, w których Skarb Państwa ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Podmiot udostępniający: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.
Wprowadził/a: Roman Masztalerz (2011-01-30 19:57:59)
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Nanowska
Otwarto: 21653 razy.

© 2011 - Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.